Praca doktorska do pobrania

EPIDEMIOLOGIA ASTMY W POLSCE W OPARCIU O WYNIKI BADANIA ECAP
pobierz plik

Badanie Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce prowadzone jest przez Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z inicjatywy Ministra Zdrowia.


W badaniu wykorzystane zostały międzynarodowe ankiety ECRHS II European Community Respiratory Health Survey II (Europejskie Badania dot. Chorób Układu Oddechowego) oraz ISAAC International Study of Asthma and Allergies in Childhood (Międzynarodowe Badania nad Astmą i Alergią u Dzieci) adaptowane do warunków Europy Środkowej i Wschodniej.

Badanie ECAP przeprowadzane jest na losowo wybranej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ze zbioru PESEL grupie 9.000 dzieci (ankieta ISAAC dla grup wiekowych 6 - 7 lat oraz 13 - 14) i 13.500 dorosłych (ankieta ECRHS dla grupy wiekowej 20 - 44 lat), na obszarze 9 regionów Polski.

Łącznie przebadanych będzie 22,5 tysięcy osób, z czego dodatkowo jedna trzecia respondentów ma okazję przejść bezpłatne badanie lekarskie na obecność alergii.

Projekt składa się z dwóch głównych etapów:
Etap I: badanie kwestionariuszowe (22,5 tysięcy respondentów)
Etap II: uzupełniające badanie medyczne (7 tysięcy badanych)