> 2007

 1. P.Samel-Kowalik, A.Tomaszewska, F.Raciborski, A.Walkiewicz,J. Borowicz, J. Marszałkowska, J. Gutowska, N. Jakubik, A. Lusawa, D. Paczesny, L. Trzpil, E. Krzych-Fałta, B. Samoliński, "ECAP: wyniki badań wg wieku i regionu", Książka streszczeń - X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych, Kazimierz Dolny 27-29.09.2007

 2. A. Walkiewicz, A. Lusawa, A. Tomaszewska, P. Samel-Kowalik, F. Raciborski, N. Jakubik, J. Marszałkowska, J. Gutowska, L. Trzpil, J. Borowicz, B. Samoliński, ECAP: Wyniki badań w Lublinie I, Książka streszczeń - X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych, Kazimierz Dolny 27-29 września 2007

 3. J. Borowicz, B. Samoliński, A. Tomaszewska, F. Raciborski, P. Samel-Kowalik, A. Walkiewicz, ECAP: Wyniki badań w Lublinie II, Książka streszczeń - X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych, Kazimierz Dolny 27-29 września 2007

 4. A. Tomaszewska, P. Samel-Kowalik, F. Raciborski, A. Walkiewicz, J. Borowicz, N. Jakubik, J. Marszałkowska, J. Gutowska, A. Lusawa, D. Paczesny, L. Trzpil, E. Krzych-Fałta, B. Samoliński, Lublin a Zamojszczyzna i inne miasta w Polsce, Książka streszczeń - X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych, Kazimierz Dolny 27-29 września 2007

 5. Samoliński B.; Lipiec A.; Raciborski F.; Smolińska-Zawisza U.; Komorowski J.; Gotlib T.; "Epidemiology of allergic diseases in Poland" XXVI Congress of the European Academy and Clinical Immunology; Geteborg; 9-13.06.2007


 6. > 2008

 7. Samoliński B. "Epidemiology of allergic diseases in Poland: ECAP study", Abstract Book: 70; II Baltic Allergy Congress, Estonia, 23-24.05.2008

 8. Samoliński B. "Wyniki badania ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce)"Międzynarodowa Konferencja Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce ECAP 2008; Warszawa; 24.10.2008

 9. B. Samoliński, A. Lipiec, F. Raciborski, U. Samolińska-Zawisza, A. Tomaszewska i wsp. "Epidemiology of allergic diseases in Poland - preliminary report", XXVI Congress of EAACI, 10.06.2007 Geteborg - Poster Discussion Session

 10. L.Trzpil, A. Lusawa, A. Tomaszewska i wsp. "Urban versus rural regions: Epidemiology of allergic diseases in Poland - preliminary report" World Allergy Congress, Bangkok 1-6 grudnia 2007, Poster Discussion Session

 11. B. Samoliński, A. Lipiec, F. Raciborski, U. Samolińska-Zawisza, A. Tomaszewska i wsp., "Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce - doniesienie wstępne" 8th Central and Estern European Conference , Łódź 21.06.2007

 12. B. Samoliński "Nieżyt nosa - rozpoznanie, przebieg kliniczny i zasady leczenia" Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Diagnostyka i Różnicowanie Chorób Alergicznych u Dzieci; Poznań, 16.02.2008

 13. B. Samoliński; F.Raciborski; A.Tomaszewska; J.Borowicz; P.Samel-Kowalik; A.Walkiewicz; N.Jakubik; J.Marszałkowska; E.Krzych-Fałta; A.Lusawa; J.Gutkowska; K. Smoliński "ECAP-Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce - przykład działań w zakresie zdrowia Publicznego", II Studenckie Sympozjum Naukowe Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu, Warszawa, 14-15.03.2008.

 14. P. Samel-Kowalik, A.Tomaszewska, F. Raciborski i wsp. "Częstotliwość występowania alergii górnych dróg oddechowych w Polsce - wyniki wstępne badania Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce", X Dzień Alergii Pyłkowej, Kraków 31.05.2008

 15. L.Trzpil; A.Lusawa; B.Samoliński "Keeping cats and allergy symptoms. Epidemiology of allergic disorders in Poland - preliminary report", XXVII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology; Hiszpania, 7-11.06.2008

 16. B.Samoliński; F.Raciborski; A.Tomaszewska; A.Szpak; A.Emeryk; E.Jassem; P.Samel-Kowalik; A.Walkiewicz; A.Borowicz; J.Gutowska; A.Lusawa; L.Trzpil; U.Samolińska-Zawisza; J.Komorowski; J.Marszałkowska; N.Jakubik "Epidemiology of allergic diseases in Poland - ECAP study", XXVII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology; Hiszpania, 7-11.06.2008

 17. E.Krzych-Fałta; B.Samoliński; Z.Hałat; U.Samolińska "Palenie tytoniu jako czynnik determinujący występowanie i nasilenie chorób alergicznych - badanie ECRHS II", IX Konferencja Naukowo Szkoleniowa Alergia, Astma, Immunologia Kliniczna, Łódź, 19-21.06.2008

 18. B.Samoliński "Zagrożenia XXI wieku na podstawie badań alergologicznych ECAP", Cykliczna Konferencja Naukowa "Wyzwania XXIw. - Opieka Zdrowotna i Kształcenie Medyczne" Warszawa, 30.09.2008

 19. B. Samoliński "Epidemiologia alergicznego nieżytu nosa w Polsce", XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów, Pulmonologów i Immunologów Klinicznych, Ryn, 2-4.10.2008

 20. B. Samoliński "Podsumowanie-standardy wczesnego wykrywania chorób alergicznych w Polsce na podstawie wyników badania ECAP", Warszawa Miedzeszyn, 3-5.10.2008

 21. B.Samoliński "Program ECAP - znaczenie standaryzowanych międzynarodowych badań realizowanych na potrzeby zdrowia publicznego w Polsce", Zebranie plenarne Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN; Warszawa, 5.12.2008

 22. > 2009

 23. Samoliński B, Lipiec A, Raciborski F, Tomaszewska A, Samel-Kowalik P, Walkiewicz A, Lusawa A, Borowicz J, Gutowska-Ślesik J, Trzpil L, Marszałkowska J, Jakubik N, Krzych E, Komorowski J, , Sybilski A, Gotlib T, Samolińska-Zawisza U, Hałat Z., Alergia w Polsce - program ECAP. IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej Pt. "Klimat a zdrowie środowiskowe". Wrocław, 18-20.09.2009

 24. Piekarska B, Walkiewicz A, Samoliński B, Furmańczyk K. Wpływ czynników środowiskowych zewnątrz i wewnątrz domowych na powstawanie alergii i astmy w Polsce. IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej Pt. "Klimat a zdrowie środowiskowe". Wrocław, 18-20.09.2009

 25. Piekarska B. Wpływ czynników środowiskowych zewnątrz i wewnątrz domowych na występowanie alergii i astmy. I Zjazd Stowarzyszenie Zagrożenia Cywilizacyjne a Zdrowie Publiczne Pt. "Zakażenia i inne zagrożenia cywilizacyjne zdrowia publicznego". Dźwirzyno, 22-24.01.2009

 26. Samoliński B, - Globalna analiza występowania chorób alergicznych. Kurs Pt. "Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna". Warszawa, 30.10.2009

 27. Tomaszewska A. - Analiza porównawcza alergii regionu wiejskiego i miejskiego. Kurs Pt. "Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna". Warszawa, 30.10.2009

 28. Lusawa A. - Znaczenie biostatystyki w badaniach epidemiologicznych i promocji zdrowia. Kurs Pt. "Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna". Warszawa , 30.10.2009

 29. Walkiewicz A. - Znaczenie czynników wewnątrzmieszkaniowych w epidemiologii astmy i nieżytów nosa. Kurs Pt." Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna". Warszawa, 30.10.2009

 30. Samel-Kowalik P. - Znaczenie źródeł przekazu dla edukacji chorych na choroby alergiczne. Kurs Pt. "Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna". Warszawa, 30.10.2009

 31. Samoliński B. - Jakość życia chorych na choroby alergiczne. Kurs Pt "Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna". Warszawa, 30.10.2009

 32. Piekarska B, Samoliński B, Furmańczyk K. Stan środowiska przyrodniczego a występowanie alergii i astmy w Polsce. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pt. "Między profilaktyką a medycyną społeczną". Poznań 9-11.09.2009

 33. Samoliński B. - Uczulenia problemem zdrowia publicznego. I Zjazd Stowarzyszenia Zagrożenia Cywilizacyjne a Zdrowie Publiczne, Pt. "Zakażenia i inne zagrożenia cywilizacyjne zdrowia publicznego". Dźwirzyno, 22-24.01.2009

 34. Trzciński P. - Uwarunkowania socjologiczne i psychologiczne skuteczności programów prewencyjnych w raku szyjki macicy. I Zjazd Stowarzyszenia Zagrożenia Cywilizacyjne a Zdrowie Publiczne, Pt. "Zakażenia i inne zagrożenia cywilizacyjne zdrowia publicznego". Dźwirzyno, 22-24.01.2009

 35. Samoliński B, Tomaszewska A, Raciborski F, Samel-Kowalik P, Walkiewicz A, Lusawa A, Gutowska J, Trzpil L, Samolińska-Zawisza U, Hałat Z, Marszałkowska J, Lipiec A, Piekarska B, Sybilski A, Samoliński Ł. The epidemiology of allergy diseases in Poland - ECAP study. Konferencja WAO, Buenos Aires, 4-10.12.2009

 36. Samoliński B, Tomaszewska A, Raciborski F, Samel-Kowalik P, Walkiewicz A, Lusawa A, Gutowska J, Trzpil L. Allergy and astma are common diseases in Poland - ECAP study. Konferencja WAO, Buenos Aires, 4-10.12.2009

 37. Samoliński B. Leczenie przewlekłych alergicznych stanów zapalnych błony śluzowej nosa. Konferencja Pt. "Szkoła PTA". Wrocław, 14.02.2009

 38. Samoliński B. Zastosowanie donosowych glikokortykosteroidów w NN jako prewencji astmy - znaczenie współwystępowania obu tych zespołów chorobowych. Konferencja Pt. "Szkoła PTA". Bydgoszcz, 21.02.2009

 39. Samoliński B. Alergia nosa w pediatrii wg programu ECAP - wskazania do stosowania donosowych glikokortykosteroidów. Konferencja Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Wrocław, 28.03.2009

 40. Samoliński B. Znaczenie wyników badań epidemiologicznych dla planowania standardów leczenia przewlekłych alergii nosa. Konferencja Pt. "Szkoła PTA". Warszawa, 4.04.2009

 41. Samoliński B. Późna faza zapalenia alergicznego wg. danych programu ECAP - znaczenie dla terapii ANN. Konferencja Pt. "Szkoła PTA". Kraków, 9.05.2009

 42. Samoliński B. Problem terapii długotrwałych alergii górnych dróg oddechowych w świetle danych epidemiologicznych: glikokortykosteroidy czy leki przeciwhistaminowe. Konferencja Pt. "Szkoła PTA". Łódź, 23.05.2009

 43. Samoliński B. Kontrola zapalenia komórkowego nabłonka nosa za pomocą glikokortykosteroidów. Konferencja Pt. "Szkoła PTA". Gdańsk, 30.05.2009

 44. Samoliński B. Znaczenie wyników badań epidemiologicznych dla terapii ANN u dzieci. Konferencja Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Warszawa, 5.09.2009

 45. Samoliński B. Epidemiologia obrazu klinicznego alergii nosa a optymalizacja terapii. Konferencja Pt. "Szkoła PTA". Białystok, 31.10.2009

 46. Samoliński B. Częstość alergii i astmy w Polsce na tle dokumentu ARIA - miejsce glikokortykosteroidów. Konferencja Pt. "Szkoła PTA". Warszawa, 7.11.2009

 47. Samoliński B. Leczenie przewlekłych ANN w Polsce na podstawie danych ECAP. Konferencja Pt. "Szkoła PTA". Toruń, 7.11.2009

 48. Samoliński B. Różnica między okresowym i przewlekłym ANN wg ECAP z zastosowanie donosowych GKS. Konferencja Pt. "Szkoła PTA". Kraków, 14.11.2009

 49. Samoliński B. Miejsce glikokortykosteroidów w terapii ANN wg danych programu ECAP. Konferencja Pt. "Szkoła PTA". Katowice, 21.11.2009

 50. Samoliński B. Leczenie glikokortykosteroidami ANN - znaczenie danych epidemiologicznych. Konferencja Pt. "Szkoła PTA". Wrocław, 21.11.2009

 51. Samoliński B. ECAP - przykład standaryzacji badań epidemiologicznych międzynarodowych. III studenckie Sympozjum Naukowe Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu. Warszawa 13-14.03.2009

 52. Samoliński B. Miejsce dnGKS we współczesnej terapii stanów zapalnych g.d.o. Konferencja "Spotkania Specjalistyczne". Wrocław 14.03.2009

 53. Samoliński B. Miejsce dnGKS we współczesnej terapii stanów zapalnych g.d.o. Konferencja "Spotkania Specjalistyczne". Poznań 21.03.2009

 54. Samoliński B. Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce - ECAP 2008. I Kliniczne Forum Ekspertów "Astma oskrzelowa - problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczne". Wisła, 25-28.03.2009

 55. Samoliński B. Wyniki wstępne ECAP w grupie wiekowej 13 - 14 lat. I Kliniczne Forum Ekspertów "Astma oskrzelowa - problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczne". Wisła, 25-28.03.2009

 56. Samoliński B. ANN w Polsce - Czy leczymy już wszystkich pacjentów? - wyniki badania ECAP. I Kliniczne Forum Ekspertów "Astma oskrzelowa - problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczne". Wisła, 25-28.03.2009

 57. Samoliński B. Nowoczesne glikokortykosteroidy w terapii alergicznego nieżytu nosa. I Kliniczne Forum Ekspertów "Astma oskrzelowa - problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczne". Wisła, 25-28.03.2009

 58. Samoliński B. Jak szybko, skutecznie i długotrwale kontrolować objawy alergicznego nieżytu nosa. I Kliniczne Forum Ekspertów "Astma oskrzelowa - problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczne". Wisła, 25-28.03.2009

 59. Samoliński B. Dlaczego ciągle musimy aktualizować wytyczne? I Kliniczne Forum Ekspertów "Astma oskrzelowa - problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczne". Wisła, 25-28.03.2009

 60. Samoliński B. Alergiczny nieżyt nosa u dzieci - światowe standardy leczenia. Konferencja Nowoczesna Pediatria. Rzeszów 28.02.2009

 61. Samoliński B. Leki przeciwhistaminowe - pierwsza linia terapii alergicznego nieżytu nosa. Konferencja Nowoczesna Alergologia. Warszawa 4.04.2009

 62. Samoliński B. Wyniki ogólnopolskiego badania ECAP. Regionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ECAP 2009. Wrocław 17.04.2009

 63. Samoliński B. Wyniki ogólnopolskiego badania ECAP. Regionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ECAP 2009. Gdańsk 23.04.2009

 64. Samoliński B. Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce - ECAP 2008. Konferencja "Medyczne Spotkania na Zamku". Sandomierz 11.07.2009

 65. Samoliński B. Epidemiology of allergic diseases in Europe. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009

 66. Samoliński B. Provocation tests. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009

 67. Samoliński B. Allergy is still in increase in Central and Eastern Europe. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009

 68. Tomaszewska A, Samel-Kowalik P, Lusawa A, Walkiewicz A, Raciborski F, Borowicz J, Gutowska J, Samoliński B. Relationship between asthma and allergic rhinitis in the urban and rural area - ECAP study. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009

 69. Komorowski J, Samoliński B, Rabczenko D, Sybilski A. The estimation of conformability between the questionnaire diagnosis of astma and the diagnosis based on clinical examination. ECAP study = Epidemiology of allergic diseases in Poland. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009

 70. Samoliński B, Tomaszewska A, Raciborski F, Samel-Kowalik P, Walkiewicz A, Lusawa A, Gutowska J, Trzpil L, Samolińska-Zawisza U, Hałat Z, Jakubik N, Marszałkowska J, Paczesny D, Samoliński Ł. Prevalence of allergic diseases in Poland - ECAP study. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009

 71. Lipiec A, Rabczenko D, Samolińska-Zawisza U, Samoliński B. The status of specific immunotherapy in treatment of allergic rhinitis - data analysis of ECAP study. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009

 72. Lipiec A, Wawrzyniak Z, Piekarska B, Samolińska-Zawisza U, Samoliński B. Paracetamol use and astma symptoms and allergic rhinitis - data analysis of ECAP study. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009

 73. Piekarska B, Furmańczyk K, Lipiec A, Walkiewicza A, Raciborski F, Samoliński B. Out-door environmental factors and allergic diseases. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009

 74. Lusawa A, Raciborski F, Tomaszewska A, Walkiewicza A, Samel-Kowalik P, Borowicz J, Samoliński B. Association of anti-allergic prophylaxis and astma: result from the ECAP study (Epidemiology of allergic disorders In Poland). XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009

 75. Sybilski A, Tomaszewska A, Walkiewicz A, Samel-Kowalik P, Lusawa A, Zalewska M, Michalczuk M, Samoliński B. Risk factors for prevalence symptoms of egzema in Poland. Results from the ECAP study. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009

 76. Sybilski A, Tomaszewska A, Walkiewicz A, Samel-Kowalik P, Lusawa A, Zalewska M, Michalczuk M, Samoliński B. The prevalence of atopic dermatitis in Poland. Results from the ECAP study. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009