.>

Projekt celowy nr 6 PO5 2005 C/06572 "Wdrożenie systemu profilaktyki i wczesnej wykrywalności chorób alergicznych w Polsce" (ECAP - Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) przeprowadzany jest na zlecenie Ministra Zdrowia i stanowi kontynuację międzynarodowych badań European Community Respiratory Health Survey II (ECRHS II) oraz International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC)

Badanie ECAP jest pierwszym badaniem dotyczącym epidemiologii chorób alergicznych w Polsce zakrojonym na tak dużą skalę. Obejmie ono 9 regionów Polski, na terenie których zostanie przeankietowanych blisko 23 tysięcy losowo wybranych osób (dzieci i dorosłych), z czego ok. 30% przejdzie diagnostyczne badania lekarskie w kierunku diagnostyki chorób alergicznych.

Dotychczas nie opracowano algorytmu postępowania - standardów mających na celu wczesną wykrywalność oraz profilaktykę chorób alergicznych w Polsce. Dlatego istnieje pilna potrzeba opracowania programów indywidualnej oraz globalnej profilaktyki chorób alergicznych w oparciu o wiedzę uzyskaną na podstawie badań epidemiologicznych, takich jak ECAP.

Unikatowy charakter projektu wynika z faktu, iż objętych jest nim tak wielu respondentów z terenów reprezentatywnych dla poszczególnych regionów kraju. Jest to także jedyne badanie, w którym jednocześnie sprawdza się alergie zarówno u dzieci i u dorosłych, z wykorzystaniem w obu grupach dwóch ankiet: ISAAC i ECRHS.

Występowanie chorób alergicznych uwarunkowane jest współdziałaniem czynników genetycznych i środowiskowych. Istotne znaczenie ma zanieczyszczenie środowiska oraz uwarunkowania alergenowe w otoczeniu człowieka. Niebagatelną rolę w nasilaniu się alergii odgrywają zanieczyszczenia domowe: kurz, preparaty czyszczące, rozpuszczalniki, aerozole, kosmetyki, wyziewy z kuchni, dym z papierosów. Ogromny wpływ ma również nadmierna higiena oraz leczenie antybiotykami w pierwszych dwóch latach życia.
W Polsce nie ma aktualnych danych na temat dynamiki rozwoju chorób alergicznych oraz wpływu potencjalnych alergenów środowiskowych na ich rozwój. Przynajmniej niektóre z wymienionych wyżej czynników ryzyka można kontrolować w stosunkowo prosty sposób.

Nadal nie posiadamy również dostatecznych informacji na temat epidemiologicznego znaczenia zagrożeń środowiskowych (w tym pasożytniczych) na zdrowie ludzi. Występowanie inwazji pasożytniczych u chorych z objawami alergii i upośledzeniem odporności jest problemem nierozpoznanym z punktu widzenia epidemiologii klinicznej. Nie opracowano także procedur diagnostycznych i leczniczych w tym zakresie.

Ze strony wszystkich respondentów, do których dotrą nasi ankieterzy potrzebne jest zrozumienie i chęć współpracy. Inaczej dalej pozostaniemy w niewiedzy skutkującej niekontrolowanym rozwojem chorób alergicznych, coraz częściej dotykających współczesne społeczeństwa cywilizowane.

Skala tego przedsięwzięcia jest olbrzymia i nie stosowana powszechnie nawet w najwyżej rozwiniętych krajach świata.

Dotychczas badania na podstawie kwestionariusza ECRHS prowadzone były w wielu krajach Europy oraz w Melbourne (Australia) i Portland (USA).

 


Ryc. Ośrodki, w których były prowadzone badania przy pomocy kwestionariusza ECRHS