> 2007

 1. B. Samoliński; F.Raciborski; A.Tomaszewska; N.Jakubik; J.Marszałkowska; E.Krzych-Fałta; P.Samel-Kowalik; A.Walkiewicz; K.Życińska; "Częstość występowania objawów nieżytów nosa i astmy w Polsce - badania ECAP. Doniesienia wstępne"; Familily Medicine, 2007, 9(3); str. 596-601

 2. B. Samoliński, A. Lipiec, F. Raciborski, U. Samolińska-Zawisza, A. Tomaszewska, E. Krzych-Fałta, N. Jakubik, J. Marszałkowska, J. Komorowski, T. Gotlib, A. Sybilski, J. Borowicz, P. Samel-Kowalik, L. Trzpil, J. Gutowska, Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce - doniesienie wstępne, Alergia Astma Immunologia, tom 12, supl. 1, 2007

 3. Samoliński B.; Lipiec A.; Raciborski F.; Smolińska-Zawisza U.; Komorowski J.; Gotlib T.; "Epidemiology of allergic diseases in Poland" XXVI Congress of the European Academy and Clinical Immunology; Geteborg; 9-13.06.2007; Allergy 2007, 62(83), str. 86

 4. A. Tomaszewska, F. Raciborski, P. Samel-Kowalik, B. Samoliński, Częstotliwość występowania alergicznego nieżytu nosa w wybranych regionach Polski. Analiza miasto-wieś, Otolaryngologia Polska, 2007, tom LXI, 4, str. 550-553

 5. P. Samel-Kowalik, F. Raciborski, A. Tomaszewska, B. Samoliński, Częstotliwość występowania alergicznego nieżytu nosa a problem występowania pleśni i grzybów mieszkaniu na terenie województwa lubelskiego, Modern problems of epidemiology, microbiology and hygiene, TPABEHb, Lwów 2007, str. 214-218

 6. B. Samoliński, F. Raciborski, A. Tomaszewska, N. Jakubik, J. Marszałkowska, E. Krzych-Fałta, P. Samel-Kowalik, A. Walkiewicz, K. Życińska, Częstość występowania objawów nieżytów nosa i astmy w Polsce - badanie ECAP. Doniesienie wstępne, Family Medicine & Primary Care Review, 2007, vol. 9, no. 3, str. 596 - 560

 7. Trzpil L.; Samoliński B.; Gutowska J.; "A comparison o fan animal allergy frequency and frequency of animal presence At home In the Urban and rural areas of Poland" XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinica Immunology; Geteborg; 9-13.06.2007; Allergy 2007, 62983); str. 269


 8. > 2008

 9. B.Samoliński; F.Raciborski; A.Tomaszewska; A.Szpak; A.Emeryk; E.Jassem; P.Samel-Kowalik; A.Walkiewicz; A.Borowicz; J.Gutowska; A.Lusawa; L.Trzpil; U.Samolińska-Zawisza; J.Komorowski; J.Marszałkowska; N.Jakubik "Epidemiology of allergic diseases in Poland - ECAP study", Allergy 2008; Supp.88, Vol. 63 : 626-627

 10. L.Trzpil; A.Lusawa; B.Samoliński "Keeping cats and allergy symptoms. Epidemiology of allergic disorders in Poland - preliminary report", Allergy 2008; Supp.88, Vol. 63 : 464

 11. B. Samoliński - "Epidemiologia alergii i astmy w Polsce - doniesienie wstępne badania ECAP"; Terapia, 2008, 4(208), str: 127-131 (praca oryginalna)

 12. L.Trzpil; A.Lusawa; A.Tomaszewska; J.Gutkowska; T.Gotlib; A.Lipiec; J.Komorowski; B.Sieradzka; A.Walkiewicz; J.Borowicz; P.Samel-Kowalik; F.Raciborski; N.Jakubik; J.Marszałkowska; B.Samoliński "Urban versus rural regions: epidemiology of allergic disorders in Poland - preliminary report", Allergy 2008; Supp.88, Vol. 63 : 161

 13. B.Samoliński, F.Raciborski, A.Tomaszewska i wsp."Częstość występowania alergii w Polsce - program ECAP", Alergoprofil, 2008, Vol. 3940; 26 - 28

 14. B.Samoliński, A. Tomaszewska, F. Raciborski i wsp. "Różnice występowania alergii i astmy w środowisku wiejski i miejskim w Polsce - badanie ECAP", Medycyna Środowiskowa, 2008, 11 (2)


 15. > 2009

 16. Tomaszewska A, Samel-Kowalik P, Lusawa A, Walkiewicz A, Raciborski F, Borowicz J, Gutowska J, Samoliński B. Relationship between asthma and allergic rhinitis in the urban and rural area - ECAP study, XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009, Allergy 2009, 64(90): 327

 17. Komorowski J, Samoliński B, Rabczenko D, Sybilski A. The estimation of conformability between the questionnaire diagnosis of astma and the diagnosis based on clinical examination. ECAP study = Epidemiology of allergic diseases in Poland. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009, Allergy 2009, 64(90): 330

 18. Samoliński B, Tomaszewska A, Raciborski F, Samel-Kowalik P, Walkiewicz A, Lusawa A, Gutowska J, Trzpil L, Samolińska-Zawisza U, Hałat Z, Jakubik N, Marszałkowska J, Paczesny D, Samoliński Ł. Prevalence of allergic diseases in Poland - ECAP study. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009, Allergy 2009, 64(90): 326

 19. Lipiec A, Rabczenko D, Samolińska-Zawisza U, Samoliński B. The status of specific immunotherapy in treatment of allergic rhinitis - data analysis of ECAP study. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009, Allergy 2009, 64(90): 218

 20. Lipiec A, Wawrzyniak Z, Piekarska B, Samolińska-Zawisza U, Samoliński B. Paracetamol use and astma symptoms and allergic rhinitis - data analysis of ECAP study. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009, Allergy 2009, 64(90): 322

 21. Piekarska B, Furmańczyk K, Lipiec A, Walkiewicza A, Raciborski F, Samoliński B. Out-door environmental factors and allergic diseases. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009, Allergy 2009, 64(90): 322

 22. Lusawa A, Raciborski F, Tomaszewska A, Walkiewicza A, Samel-Kowalik P, Borowicz J, Samoliński B. Association of anti-allergic prophylaxis and astma: result from the ECAP study (Epidemiology of allergic disorders In Poland). XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009, Allergy 2009, 64(90): 318

 23. Sybilski A, Tomaszewska A, Walkiewicz A, Samel-Kowalik P, Lusawa A, Zalewska M, Michalczuk M, Samoliński B. Risk factors for prevalence symptoms of egzema in Poland. Results from the ECAP study. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009, Allergy 2009, 64(90): 206

 24. Sybilski A, Tomaszewska A, Walkiewicz A, Samel-Kowalik P, Lusawa A, Zalewska M, Michalczuk M, Samoliński B. The prevalence of atopic dermatitis in Poland. Results from the ECAP study. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Warszawa, 6-10.06.2009, Allergy 2009, 64(90): 204

 25. Stankiewicz-Choroszucha B.L, Wawrzyniak Z, Samoliński B. Respiratory symptoms as a reason for registration from a job. X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego; Bydgoszcz, 7-10.10.2009, Postępy Dermatologii I Alergologii 2009, XXVI (5): 490

 26. Lipiec A, Rabczenko D, Samolińska-Zawisza U, Samoliński B. The status of specific immunotherapy In the treatment of allergic rhinitis - data analysis of ECAP study. X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego; Bydgoszcz, 7-10.10.2009, Postępy Dermatologii I Alergologii 2009, XXVI (5): 486

 27. Tomaszewska A, Samel-Kowalik P, Lusawa A, Walkiewicz A, Raciborski F, Borowicz J, Gutowska-Ślesik J, Samoliński B. Coexistence between asthma and allergic rhinitis In the Urban and rural area - ECAP study. X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego; Bydgoszcz, 7-10.10.2009, Postępy Dermatologii I Alergologii 2009, XXVI (5): 485

 28. Sybilski A.J, Tomaszewska A, Walkiewicz A, Samel-Kowalik P, Lusawa A, Zalewska M, Michalczuk M, Samoliński B. Relationships between atopic dermatitis and manifestation of Rother allergic diseases among Polish adults and children. ECAP study. X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego; Bydgoszcz, 7-10.10.2009, Postępy Dermatologii I Alergologii 2009, XXVI (5): 463

 29. Sybilski A.J, Tomaszewska A, Walkiewicz A, Samel-Kowalik P, Lusawa A, Zalewska M, Michalczuk M, Samoliński B. Risk factors for prevalence symptom sof egzema In Poland. ECAP study. X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego; Bydgoszcz, 7-10.10.2009, Postępy Dermatologii I Alergologii 2009, XXVI (5): 458

 30. Samel-Kowalik P, Tomaszewska A, Raciborski F, Lusawa A, Walkiewicz A, Borowicz J, Gutowska-Ślesik J, Samoliński B. The influence of promotion on response rate In ECAP survey. X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego; Bydgoszcz, 7-10.10.2009, Postępy Dermatologii I Alergologii 2009, XXVI (5): 455

 31. Komorowski J, Samoliński B, Rabczanko D. The use of questionnaires concerning typical asthmatic symptoms for the Elary diagnosis of. Asthma. X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego; Bydgoszcz, 7-10.10.2009, Postępy Dermatologii I Alergologii 2009, XXVI (5): 455

 32. Krzych-Fałta E, Lusawa A, Samoliński B, Raciborski F, Tomaszewska A, Jakubik N, Marszałkowska J, Walkiewicz A, Samel-Kowalik P, Gutowska J, Trzpil L. Peak nasal inspiratory flow as a metod for assessing nasal airway patency In the Epidemiology of Allergic Disorders In Poland (ECAP) multi-centre study. X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego; Bydgoszcz, 7-10.10.2009, Postępy Dermatologii I Alergologii 2009, XXVI (5): 430

 33. Sybilski A, Tomaszewska A, Walkiewicz A, Samel-Kowalik P, Lusawa A, Zalewska M, Michalczuk M, Samoliński B. The prevalence of atopic dermatitis In Poland. ECAP study. X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego; Bydgoszcz, 7-10.10.2009, Postępy Dermatologii I Alergologii 2009, XXVI (5): 426

 34. Komorowski J, Samoliński B, Rabczanko D, Sybilski A. The use of the questionnaire concerning typical asthmatic symptoms for the Elary diagnosis of asthma. X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego; Bydgoszcz, 7-10.10.2009, Postępy Dermatologii I Alergologii 2009, XXVI (5): 418

 35. Sybilski A, Gutowska-Ślesik J, Tomaszewska A, Walkiewicz A, Samel-Kowalik P, Lusawa A, Zalewska M, Samoliński B. Is body mass index associated with different manifestations of allergy? X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego; Bydgoszcz, 7-10.10.2009, Postępy Dermatologii I Alergologii 2009, XXVI (5): 415

 36. Lipiec A, Wawrzyniak Z, Samolińska-Zawisza U, Piekarska B, Samoliński B. Impact of paracetamol usage on asthma and allergic rhinitis symptoms - data analysis of the ECAP study. X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego; Bydgoszcz, 7-10.10.2009, Postępy Dermatologii I Alergologii 2009, XXVI (5): 410

 37. Walkiewicz A, Lusawa A, Tomaszewska A, Samel-Kowalik P, Borowicz J, Raciborski F, Gutowska J, Marszałkowska J, Jakubik N, Trzpil L, Piekarska B, Samoliński B. The relationship between asthma, rhinitis, allergic rhinitis and flat flooking, infestation by moulda and cockroaches. X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego; Bydgoszcz, 7-10.10.2009, Postępy Dermatologii I Alergologii 2009, XXVI (5): 408

 38. Lusawa A, Raciborski F, Tomaszewska A, Walkiewicz A, Samel-Kowalik P, Borowicz J, Samoliński B. Association of anti-allergic prophylaxis with asthma: results from the ECAP study (Epidemiology of Allergic Disorders In Poland). X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego; Bydgoszcz, 7-10.10.2009, Postępy Dermatologii I Alergologii 2009, XXVI (5): 401

 39. Samoliński B, Sybilski A, Raciborski F, Tomaszewska A, Samel-Kowalik P, Walkiewicz A, Lusawa A, Borowicz J, Gutowska-Ślesik J, Trzpil L, Marszałkowska J, Jakubik N, Krzych E, Komorowski J, Lipiec A, Gotlib T, Samolińska-Zawisza U, Hałat Z. Częstość występowania nieżytów nosa w polskiej populacji na podstawie badania Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP). Otolaryngologia Polska 2009, 63(4): 324-330

 40. Samoliński B, Bodzenta-Łukaszyk A, Szpak A, Emeryk A, Komorowski J, Tomaszewska A, Lusawa A, Lipiec A. Epidemiologia astmy w Polsce według programu ECAP. Terapia 2009; 3(222): 13-16

 41. Samoliński B, Sybilski A, Raciborski F, Tomaszewska A, Samel-Kowalik P, Walkiewicz A, Lusawa A, Borowicz J, Gutowska-Ślesik J, Trzpil L, Marszałkowska J, Jakubik N, Krzych E, Komorowski J, Lipiec A, Gotlib T, Samolińska-Zawisza U, Hałat Z. Występowanie astmy oskrzelowej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w Polsce w świetle badania ECAP. Alergia Astma Immunologia 2009; 14(1): 27-34

 42. Samoliński B, Sybilski A, Raciborski F, Tomaszewska A, Samel-Kowalik P, Walkiewicz A, Lusawa A, Borowicz J, Gutowska-Ślesik J, Trzpil L, Marszałkowska J, Jakubik N, Krzych E, Komorowski J, Lipiec A, Gotlib T, Samolińska-Zawisza U, Hałat Z, Dmochowska D, Kruczkowska G, Jakubowska K. Alergiczny nieżyt nosa w świetle badania ECAP. Alergia 2009; 2(40): 41-44

 43. Piekarska B, Samoliński B, Furmańczyk K. Stan środowiska przyrodniczego a występowanie alergii i astmy w Polsce - wyniki ECAP. Prob.. Hig.Epidemiol. 2009, 90(3): 216-321


 44. > 2010

 45. Samoliński B, Rapiejko P, Krzych-Fałta E, Gotlib T, Emeryk A, Buczyłko K, Chełmińska M, Chełmiński K, Niedoszytko M, Świerczyńska-Kępa M, Kupczyk M, Sybilski A, Mazurek H, Gawlik R, Modrzyński M, Niżankowska-Mogilnicka E, Kuna P, Szczeklik A, Pałczyński C. Standardy wykonywania donosowych prób prowokacyjnych. Postępy Dermatologii i Alergologii. XXVII(3)2010: 149-161

 46. Samoliński B, Krzych-Fałta E. Definicja donorowej próby prowokacyjnej i donosowej próby prowokacyjnej alergenowej, klasyfikacja. Postępy Dermatologii i Alergologii. XXVII(3)2010: 166-169

 47. Samoliński B, Rapiejko P. Odpowiedź wczesna po donosowej próbie prowokacyjnej z alergenem. Postępy Dermatologii i Alergologii. XXVII(3)2010: 170-172

 48. Samoliński B, Rapiejko P. Odpowiedź późna do donosowej próbie prowokacyjnej z alergenem. Postępy Dermatologii i Alergologii. XXVII(3)2010: 173-176

 49. Gotlib T, Samoliński B. Obiektywne metody badania drożności nosa w ocenie donosowych prób prowokacyjnych alergicznych oraz wpływ spontanicznych zmian drożności nosa na ocenę tych prób. Postępy Dermatologii i Alergologii. XXVII(3)2010: 177-185

 50. Samoliński B, Krzych-Fałta E. Zasady przeprowadzania donosowych prób prowokacyjnych alergicznych. Postępy Dermatologii i Alergologii. XXVII(3)2010: 186-187

 51. Samoliński B, Krzych-Fałta E. Metody pomiaru donosowych prób prowokacyjnych z alergenem. Postępy Dermatologii i Alergologii. XXVII(3)2010: 202-210

 52. Samoliński B, Rapiejko P. Ocena donosowych prób prowokacyjnych na różne alergeny - pyłek roślin. Postępy Dermatologii i Alergologii. XXVII(3)2010: 211-213

 53. Samoliński B, Sybilski A. Znaczenie stanów zapalnych błony śluzowej nosa w astmie oskrzelowej. Postępy Dermatologii i Alergologii. XXVII(3)2010: 223-229

 54. Bousquet J, Schünemann H.J, Zuberbier T, Bachert C, Baena-Cagnani C.E., Bousquet P.J, Brozek J, Canonica G.W, Casale T.B, Demony P, Gerth van Wijk R, Ohta K, Batman E.D, Samoliński B, Simons E.E.R, Valovirta E i wsp. Development and implementation of guidelines In allergic rhinitis - an ARIA-GA2LEN paper. Allergy. 65(10): 1212 - 1221

 55. Lipiec A, Samoliński B. Epidemiologia alergii i astmy - przegląd literatury. Zgłoszone do druku w periodyku WUM Kształcenie Podyplomowe

 56. Samoliński B.K, Raciborski F, Tomaszewska A, i in. Wyniki badań programu Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP). Zgłoszone do druku w periodyku WUM Kształcenie Podyplomowe

 57. Komorowski J, Samoliński B. Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce i na świecie. Zgłoszone do druku w periodyku WUM Kształcenie Podyplomowe

 58. Piekarska B, Furmańczyk K, Walkiewicz A, Raciborski F, Samoliński B. Stan środowiska przyrodniczego a choroby alergiczne. Zgłoszone do druku w periodyku WUM Kształcenie Podyplomowe

 59. Walkiewicz A, Lusawa A, Tomaszewska A. i in. Znaczenie czynników wewnątrzmieszkaniowych w epidemiologii chorób alergicznych i astmy. Zgłoszone do druku w periodyku WUM Kształcenie Podyplomowe

 60. Piekarska B, Stankiewicz-Choroszucha B, Wawrzyniak Z, Samoliński B. Narażenie na dym tytoniowy a choroby alergiczne. Zgłoszone do druku w periodyku WUM Kształcenie Podyplomowe

 61. Walkiewicz A, Lusawa A, Tomaszewska A, Samel-Kowalik P, Raciborski F, Borowicz J, Gutowska-Ślesik J, Piekarska B, Samoliński B. Znaczenie wybranych czynników środowiska wewnątrzmieszkaniowego w epidemiologii chorób alergicznych i astmy na podstawie badania ECAP. Praca zgłoszona do druku

 62. Ponińska J, Samoliński B, Tomaszewska A, Raciborski F, Samel-Kowalik P, Walkiewicz A, Lipiec A, Piekarska B, Komorowski J, Krzych-Fałta E, Namysłowski A, Borowicz J, Kostrzewa G. Majewski S, Płoski R. Filaggrin gene defects are independent risk factors for atopic asthma in a Polish population: A study In ECAP kohort. Praca zgłoszona do druku

 63. Komorowski J, Samoliński B, Furmańczyk K. Epidemiologia astmy w Polsce na podstawie badania ECAP. Praca zgłoszona do druku.

 64. Lipiec A, Samoliński B. Paracetamol a choroby alergiczne na podstawie badania ECAP. Praca zgłoszona do druku

 65. Sybilski A, Samoliński B, Lusawa A, Wawrzyniak Z, Rabczanko D. Epidemiologia AZS w Polsce w połączeniu z dodatnimi testami skórnymi. Badanie ECAP. Praca zgłoszona do druku

 66. Samel-Kowalik P, Tomaszewska A, Raciborski F, Walkiewicz A, Lusawa A, Borowicz J, Samoliński B. Dobór optymalnych metod informowania zwiększających udział respondentów w badaniach epidemiologicznych. Praca zgłoszona do druku.