> BADANIE AMBULATORYJNE


Na dodatkowe bezpłatne badanie ambulatoryjne zapraszanych jest 30 % spośród przeankietowanych respondentów. Badanie złożone jest ze wszystkich możliwych badań standardowo wykonywanych w Polsce w kierunku wykrywania chorób alergicznych dróg oddechowych. Pacjenci umawiani są telefonicznie przez pracowników centrali badania w Warszawie na konkretny dzień i godzinę.

Istnieje możliwość samodzielnego zapisania się na badanie (tylko osób, które wzięły udział w ankiecie!). W tym celu prosimy o kontakt pod numer telefonu: (22) 599 21 77

Badania wykonuje się jedynie osobie, której bezpośrednio dotyczyła ankieta. Nie ma możliwości przeniesienia badania na osobę trzecią (męża, dziecko i inne osoby, które nie zostały wylosowane przez MSWiA).

Przeciwwskazaniem do badania jest:

- przyjmowanie leków przeciwhistaminowych (należy odstawić je na 7 dni przed badaniem)
- przyjmowanie leków steroidowych (należy odstawić je na 24 godziny przed badaniem)
- karmienie piersią
- ciąża
- stan zdrowia wskazujący na możliwość zafałszowania wyników badań np. mocne przeziębienie z zatkanym nosem i kaszlem

Na badanie pacjent powinien przynieść:

- numer ID (pozostawiony przez ankietera)
- listę przyjmowanych leków
- wyniki badań medycznych dotyczące chorób alergicznych
- wypisy ze szpitala
- książeczkę zdrowia dziecka (dotyczy dzieci)

Badanie ambulatoryjne pacjenta trwa ok. 90 - 120 min. i składa się z następujących badań:

  1. Badanie lekarskie mające na celu kwalifikacja do dalszych badań (wykrycie ewentualnych przeciwwskazań), identyfikację pacjenta po jego numerze ID oraz podpisanie przez pacjenta zgody na badanie oraz

  2. Badanie spirometryczne z próbą rozkurczową, polegające na wydmuchiwaniu powietrza ustami. Badanie wykonywane jest dwukrotnie przed i po podaniu leku ( Berotec)

  3. Badanie drożności nosa metodą PNIF z próbą rozkurczową polegające na wciąganiu powietrza nosem przez maskę. Badanie wykonywane jest dwukrotnie przed i po podaniu leku (Oxalin 0,05%)

  4. Testy skórne na 15 alergenów wziewnych takich jak: sierść kota, psa, pleśnie, grzyby, trawy, zboża, drzewa

  5. Pobranie krwi (z żyły) w celu dalszych badań immunologicznych

  6. Konsultacja wyników badań z lekarzem alergologiem

Ze względu na pobranie krwi prosimy o wypicie dodatkowo 1 litra wody na 24 godziny przed badaniem.

Pacjent otrzymuje na miejscu wynik testów skórnych, wynik podwójnej próby spirometrycznej (przed i po podaniu leku) oraz wynik podwójnego badania drożności nosa (przed i po podaniu leku).

Wyniki badania krwi będą dostępne prawdopodobnie kilka miesięcy po badaniu, przy czym tylko pacjenci, których wynik będzie pozytywny (wskazujący na chorobę alergiczną) zostaną o tym poinformowani telefonicznie.


Bezpieczeństwo badania.

Badania są prowadzone w warunkach ambulatoryjnych przy pomocy wykwalifikowanego personelu medycznego standardowo zajmującego się w pracy zawodowej wykonywanymi badaniami. Podawane leki są zwyczajowo używane i szeroko wykorzystywane w diagnostyce chorób alergicznych w Polsce, co oznacza, że są zatwierdzone przez odpowiednie instytucje rejestracyjne i są dostępne w aptece na receptę. Projekt posiada zgodę Komisji Bioetycznej przy Akademii Medycznej w Warszawie na badanie pacjentów.